Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Ünsüzlerin Benzeşmesi (Detay)
 • Ünsüzlerin Benzeşmesi Örnekleri
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünlüler “ç, f, t, h, s, k, p, ş” (Fsıtıkçı Şahap) ünsüzleridir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir.

  Önemli : f, h, s, ç, ş, p, t, k ünsüzlerini aklınızda tutabilmek için Fıstıı Şahap yönetemini kullanabilirsiniz. Fıstıkçı Şahap kelimesinde ünlüleri çıkarırsak geriye kalan ünsüzler ünsüz sertleşmesine neden olan ünsüzlerdir.

  Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Elbette bu benzeşme sert ve yumuşak şekli olan seslerde söz konusudur. Bu özelliği dört seste görüyoruz;

  p - b, ç - c , t - d, ğ - g

  Şimdi bu kuralı örneklendirelim:
  “Kitap” sözcüğünün sonundaki “p” sesi serttir. Bu sözcüğe biz “-de” hal ekini getirirsek “kitapda” sözü oluşur. Bu durumda ekin başındaki “d” sesi yumuşak olduğundan sözcükte ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum görülür. Kurala uyulması için, “d” sesi sertleşmelidir. Bunun serti ise, yukarıda göstermiştik, “t” dir. Dolayısıyla sözcük, “kitapta” olacaktır.

  okul-dan > okuldan
  av-cı > avcı
  ağaç-dan > ağaçtan
  ocak-cı > ocakçı

  Yukarıdaki sözcüklerde eklerin sözcüğe nasıl uyduğu görülüyor. Birinci gruptaki sözcüklerde ek, yumuşak ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde değişmemiş, ancak ikinci gruptaki sert ünsüzlere geldiği zaman sertleşmiştir. Bu durum sadece çekim eklerinde değil yapım eklerinde de geçerlidir. Ekler sayılara geldiğinde de aynı durum geçerlidir. Sayının sesleri nasılsa ek de öyle olmalıdır.

  Örnek : 11'de, 8'den, 5'te, 3'ten
  Kural : Özel isimlerde de aynı kural geçerlidir.
  Örnek : Samsun’dan, Emin’de, Sinop’tan, Yunus’ta
  * Farklı bir kaynaktan ünsüz benzeşmesi konusu ödevi.

  Ünsüzlerin Benzeşmesi (Detay)

  Türkçe'de " p, ç, t, k, s, ş, h, f " harfleri ile biten sözcüklerden sonra, " c, d, g " harfleri ile başlayan ekler gelirse; ekin ilk harfi " ç, t, k " olur. Bu kurala yumuşak sessizlerin sertleşmesi, kısaca benzeşme denir.

  Ünsüzlerin Benzeşmesi Örnekleri

  Dolap + -cı = Dolapçı
  Ağaç + -dan = Ağaçtan
  Dost + -ca = Dostça
  Tarak + -da = Tarakta
  As + -gı = Askı
  Koş + -du = Koştu
  Sabah + -dan = Sabahtan
  Yulaf + -dan = Yulaftan

  NOT: Bileşik sözcüklerde bu kural uygulanmaz.

  Sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h) biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ünsüzü sertlik yönünden birbirine benzer, uyum sağlar. Bu kurala "ünsüz benzeşmesi" denir.

  Sert Ünsüzler: p, ç, t, k, f, s, ş, h ( F ı s t ı k ç ı Ş a h a p )

  Örnekler:
  dolap - tan
  SERT SERT
  ünsüz benzeşmesi

  koş - tuk - ça
  SERT SERT SERT SERT

  ünsüz benzeşmesi

  hukuk - çu
  SERT SERT
  ünsüz benzeşmesi

  hapis - ten
  SERT SERT
  ünsüz benzeşmesi


  NOT: Ünsüz benzeşmesi kuralına uymamak bir yazım yanlışıdır.

  yapışkan (doğru) - yapışgan (yanlış)
  üretken (doğru) - üretgen (yanlış)
  konuştum (doğru) -
  konuşdum (yanlış)
  sokaktan (doğru) - sokakdan (yanlış)
  dişçi (doğru) - dişci (yanlış)
  sabahçı (doğru) - sabahcı (yanlış)